13%
تخفیف

برنامه ريزي استراتژيك براي مديران HSE

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان 1,300,000 تومان
این دوره نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد . در این دوره آموزشی چه خبره؟ • چشم انداز، ماموريت و…
2
1,500,000 تومان 1,300,000 تومان