آموزش خوشنویسی با خودکار

خوشنویسی ، هنر خوش نوشتن و زیبا نوشتن با قلم یا هر نوع ابزار خوشنویسی می باشد. بطوریکه تلفیقی از دانش، هنر و عرفان است که در نهایت منجر به تزکیه نفس و تعالی هنرمند می گردد.

حال آنکه نگارنده ی این زیبایی را خوشنویس گویند. یکی از خصایص آدمی درک و تشخیص جمال و زیبایی است و به همین خاطر است که خوشنویس سالک ، مژگان دیده را قلم و خون جگر را مرکب می سازد و نرد عشق می بازد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان 230,000 تومان