مهارت های مدرس

کسب و کار
مدیریت مالی
نرم افزارهای حسابداری
فروش و بازاریابی

امیر یوسفی

مشاور و مدرس کسب و کار

مشاور و مدرس كسب و كار

مدرس و مشاور مالي

مدرس نرم افزار هاي حسابداری

مدرس حسابداري و رايانه

برگزار كننده انواع كارگاه ها و وركشاپ هاي تخصصي در زمينه مالي ، كار افريني ، بازاريابي