مهارت های مدرس

تحلیل تکنیکال بورس
سرمایه گذاری در بورس
روانشناسی بازار سرمایه
مدیریت دارائی در بازارهای مالی و تعیین استراتژی خرید و فروش

بهامین فرد

مدرس و تحلیلگر بورس

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری و برند سازی از دانشگاه صنعتی زر ماکارون

کارشناس و مدرس تحلیل تکنیکال از مبتدی تا حرفه ای
کارشناس و مدرس روانشناسی بازار سرمایه
کارشناس و مدرس مدیریت دارائی در بازارهای مالی و تعیین استراتژی خرید و فروش

سابقه فعالیت 12 ساله در بازار بورس ایران