مهارت های مدرس

اصول و فنون مذاکره
فن بیان
CRM
بازاریابی

مهدی رحیمی

مدرس فن بیان و مذاکره - مشاور کسب و کار

مدرس و مشاور فنون مذاکره ، CRM  و بازاریابی

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس و مشاور فنون مذاکره، CRM و بازاریابی

دارای گواهینامه روابط عمومی (P.R) از کانادا و ایتالیا

کارشناس و تحلیلگر ارتباطات و رسانه